Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. księgowych w zespole PŁACE w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. księgowych w zespole PŁACE  

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. księgowych w zespole PŁACE w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku została wybrana Pani Magdalena Szarzewicz zamieszkała w Ozimku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Magdalena Szarzewicz spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Pani Magdalena Szarzewicz wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym do zatrudnienia na ww. stanowisku oraz uzyskała najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ozimek, 14.06.2017 r.

                                                                             Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

                                                                                                  / - / Dorota Kowalczyk

  • Data aktualizacji: 2017-06-23 13:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 33 257 023