Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań jakości wody do spożycia w 2017 roku.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Burmistrz Ozimka informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie, a oceny dokonał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu.

Sprawozdanie z badań_marzec_2017 (PDF, 6,09 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-03-30 15:09 Liczba pobrań: 17

Ocena_I kwartał_2017 (PDF, 1,92 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-07-04 09:16 Liczba pobrań: 2

Sprawozdanie z badań_czerwiec_2017 (PDF, 6,51 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-07-04 09:16 Liczba pobrań: 4

Ocena_II kwartał_2017 (PDF, 2,21 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-08-02 10:48 Liczba pobrań: 6

Sprawozdanie z badań_sierpień_2017 (PDF, 2,10 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-09-08 11:32 Liczba pobrań: 3

Sprawozdanie z badań_wrzesień_2017 (PDF, 6,06 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-12-08 08:21 Liczba pobrań: 2

Ocena_III kwartał_2017 (PDF, 3,28 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-12-08 08:21 Liczba pobrań: 2

Promieniotwórczość wód do spożycia (PDF, 8,95 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-12-08 08:22 Liczba pobrań: 1

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-12-14 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 36 039 843