Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań jakości wody do spożycia w 2017 roku.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Burmistrz Ozimka informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie, a oceny dokonał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu.

Sprawozdanie z badań_marzec_2017 (PDF, 6,09 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-03-30 15:09 Liczba pobrań: 11

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-06-24 18:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 33 284 803