Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu w 2017 roku.

Gmina Ozimek informuje, że przystępuje do VIII konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach konkursu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

  • demontaż;
  • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transport;
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu lub wykonania nowej elewacji budynku.

Wkład właściciela nieruchomości może wynosić do 15% kosztów zadania.

Zamiar uczestniczenia w programie należy zgłosić składając wniosek
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz w Urzędzie Gminy
i Miasta w Ozimku, pokoje 217 i 219, tel. 77-462-28-65 i 77-462-28-64.

Na zgłoszenia oczekujemy do 28 lutego 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Opolu.

Wniosek (PDF, 215,25 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-01-23 08:30 Liczba pobrań: 8

OCENA (PDF, 232,68 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-01-23 08:30 Liczba pobrań: 3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1 (PDF, 211,62 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-01-23 08:31 Liczba pobrań: 5

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-08-22 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 34 207 935