Przydomowe oczyszczalnie ścieków, gromadzenie i pozbywanie się nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Ozimka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ozimek.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-03-24 13:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 31 943 482