Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dylakach.

Burmistrz Ozimka ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dylakach.Oferty należy składać w terminie do dnia  29 marca 2018 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Burmistrza Ozimka pokój nr 114 lub w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku pokój 21, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,  (decyduje data wpływu do UGiM Ozimek).

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat, dokumenty, jakie powinna zawierać oferta kandydata oraz sposób złożenia oferty określa załącznik do zarządzenia Nr BO.0050.26.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-03-24 17:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 38 542 833