Aktualności

Nabór do Żłobka Samorządowego w Ozimku

wykrzyknik

Do dnia 31 marca 2017 r. rodzice dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku i spełniających kryteria wiekowe mogą składać deklaracje kontynuacji pobytu dziecka w żłobku na rok szkolny 2017/2018. 

Rodzice dzieci urodzonych w latach: 2015, 2016 i 2017, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do żłobka mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka  do żłobka w dniach roboczych, w okresie od 1 do 30 kwietnia 2017 r. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka można pobrać w żłobku lub ze strony internetowej www.zso.ozimek.pl.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych okoliczności, spośród wyminionych w pkt. 4 wniosku, które występują w rodzinie dziecka.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-04-28 14:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 32 439 449