Aktualności

Drób i ptaki tylko w zamkniętych budynkach.

Nakaz obowiązuje do czasu uchylenia rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa.

  1. nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt z innym drobiem i innymi ptakami;
  2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany jest drób lub inne ptaki, które nie są na stałe utrzymywane w pomieszczeniach mieszkalnych;
  3. Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia, nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych
  4. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii przemieszczeń przesyłek drobiu i jaj wylęgowych na co najmniej 24 godziny przed przem1eszczen1em;
  5. obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, gdzie utrzymywane są ptaki
  6. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii upadków drobiu

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-04-25 12:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 32 394 929