Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną

Za rok 2015

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Barbara Katolik (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-06-02 10:47 Liczba pobrań: 84

Z-ca Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Jolanta Janerka (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-06-02 10:47 Liczba pobrań: 36

Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Anna Kłosko (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-06-02 10:47 Liczba pobrań: 41

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku - Dorota Kolwalczyk (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-06-02 10:48 Liczba pobrań: 44

Z-ca Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku- Sylwia Lewandowska (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-06-02 10:49 Liczba pobrań: 31

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku - Helena Gruszka (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-06-02 10:49 Liczba pobrań: 46

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie - Jan Fujak (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-06-02 10:50 Liczba pobrań: 74

Wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Antoniowie - Tadeusz Pikota (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-06-02 10:50 Liczba pobrań: 50

Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie - Mirosław Wiciak (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-02-11 14:17 Liczba pobrań: 164

  • Data aktualizacji: 2017-04-28 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 32 433 654